de Wu Wei methode

De essentie:

“De Wu Wei methode draait om bewustwording, vaardigheden en samenwerking ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag, agressie en geweld.”

Vaardigheden die betrekking hebben op:

  1. veiligheid en samenwerken

  2. geweldloos communiceren

  3. afdelings- en teamgerichte oplossingen

Bewustwording t.a.v.

  1. risico-gedrag en potentieel gevaarlijke situaties

  2. mogelijkheden en onmogelijkheden, zowel persoonlijk als in het team

De Ontmoeting als uitgangspunt

Ontmoeting, samenwerking en het aansturen hierop staan centraal. Als basis het kunnen creeren van een veilige werkhouding, veilige en respectvolle werkrelatie t.a.v. clienten en collegae en het vormgeven van een veilige werkomgeving.

Agressie-regulatie vaardigheden, omgaan met angst, spanning en het achterhalen van cognitief dissonante factoren die aansluiting bij anderen bemoeilijken spelen naast het herkennen van adequate en interventie-momenten een belangrijke rol.

Educatie m.b.t. grensoverschrijdend gedrag en de verschillende vormen hierin bepalen het gemeenschappelijk vocabulair van de getrainde hulpverleners en (eventueel ) participerende clienten.

Ook persoonlijke zelfverdedigingvormen, separeer- en fixeertechnieken kunnen daar een rol in spelen.

De trainingen wordt verdeeld over 4 tot 6 dagdelen en er wordt getraind in groepen van maximaal 10 personen. Teams kunnen gezamelijk de training volgen. De training zoekt aansluiting bij bestaand beleid of er kan beleid worden geformuleerd n.a.v. de training.

Voor wie?

Organisaties die de Wu Wei-methode o.a. hebben geimplementeerd zijn: GGZ Friesland (sinds 1998 op diverse lokaties en binnen zowel open, gesloten, ambulante, jeugd, volwassenen en ouderen), Bureau Jeugdzorg Groningen (alle medewerkers tussen 2002 en 2012), Maatschappelijk Werk Delfzijl, MW de Boschpoort te Winschoten. DJI de Veenpoort te Veenhuizen, Kuno van Dijk stichting (VNN) Leeuwarden, Wilhelminaoord te St. Nicolaasga, Giska Groningen, Basegroep (nu Elker, Jeugd- en Opvoedhulp) Groningen, van Boeijenoord Assen