Auti-Taekwon-Do

Hulpverlening vanuit sport

Auti-Taekwondo is een hulpverleningsetting binnen de Taekwondoschool BOOZ waarin specifieke aandacht is voor de ontwikkeling van kinderen met autisme.

Bij Auti-Taekwondo staan altijd twee vaste instructeurs voor een kleine groepen. De instructeurs zijn ervaren hulpverleners.

Tijdens de lessen wordt er geïnvesteerd in een goed pedagogisch klimaat. De kinderen worden in een vertrouwde omgeving welkom geheten en er is aandacht voor individuele behoeftes.

Om in kaart te brengen op welke punten extra ondersteuning nodig is wordt van elk kind schriftelijke observaties gemaakt. Deze observaties worden gedeeld met ouders en eventuele andere betrokken hulpverleners. Uit onderzoek blijkt dat het delen van inzichten de hulpverlening stimuleert.

Aan de hand van deze observaties wordt de individuele ontwikkeling gevolgd en worden, waar nodig, gerichte oefeningen aangeboden.

Aanbod

Auti-Taekwondo werkt individueel gericht. Voor de individuele ontwikkelingslijnen wordt passend aanbod geboden. De sociaal-emotionele ontwikkeling en life-skills (waaronder omgang met frustratie, herkennen van gevaar, discipline, samenwerken) zijn belangrijke pijlers waar het lesaanbod op geschreven is.

Deze ontwikkelingsdoelen liggen verscholen in de voortgang van de les. Van belang is dat de kinderen de lessen ervaren als sportieve taekwondolessen in een vertrouwde en veilige omgeving. Plezier maken en ontspanning binnen de aangeboden activiteiten zijn hiervoor belangrijke graadmeters.

De sport- en spelactiviteiten binnen de lessen worden in herhalende sfeer aangeboden, waarin geleidelijk allerhande vaardigheden gestimuleerd worden (zowel sociaal als motorisch).