Robert Boer Training, Tools en Advies

Maatwerk bij grensoverschrijdend gedrag

Sinds 1995 verzorgen wij trainingen, leer- en behandeltrajecten en beleidsondersteuning binnen zorg- , hulp- en dienstverleningsorganisaties. In overleg met onze klanten….

  • Training, advies en beleidsondersteuning in omgaan met grensoverschrijdend gedrag in de zorg, onderwijs, justitie, jeugdzorg, psychiatrie en maatschappelijk werk.
  • Training aan jongeren en jongvolwassenen die grens- en/of normoverschrijdend gedrag vertonen
  • Trainers-trainingen in R.E.S.P.E.C.T. en de Wu Wei-Methode
  • Training Bedrijfsopvang Teams, Naasten-trainingen, Trainingstrajecten Patientparticipatie
  • Advies, stroomlijnen en ondersteuning t.a.v. veiligheidsbeleid, HKZ, opvang, nazorg, bedrijfsopvang teams