R.E.S.P.E.C.T.

De jongeren die de training R.E.S.P.E.C.T volgen zijn tussen de 14 en 23 jaar. Ze laten vaak grensoverschrijdend gedrag zien en in sommige gevallen (ernstig) delinquent gedrag.

In R.E.S.P.E.C.T worden jongeren benaderd vanuit hun kracht en mogelijkheden en uitgedaagd te reflecteren op eigen kunnen en vaardigheid. Oefensituaties zijn actueel, helder, op maat en prikkelend. De training is compact, 10 bijeenkomsten, resultaatgericht en draait sinds 1996.

R.E.S.P.E.C.T zet aan tot bewegen, ervarend leren en nieuw denken.

In R.E.S.P.E.C.T ervaren de jongeren door het doen van fysieke oefeningen in combinatie met cognitieve herstructurering hoe zij neigingen tot grensoverschrijdend gedrag zelf kunnen reguleren en hoe zij andere gedragsalternatieven dan het gebruik van geweld kunnen hanteren en aanwenden in verschillende sociale situaties.

De training heeft sinds 1996 succesvol in diverse settings gedraaid: als onderdeel van behandel-trajecten, als leerstraf en vaardigheidstraining binnen Justitie, Jeugdzorg en Orthopedagogische behandelinstellingen.

Res, non verba : "Geen woorden maar daden" Experientia docet : "Al doende leert men (zelfs de dwazen)" Saevis tranquillus in undis: "Rustig te midden van woeste golven" Psychomotorische En Cognitieve Training