Uitleg van het BOOZ-Curriculum

Ons technische curriculum bestaat uit twee hoofdlijnen. Hierin zijn bijna alle trainingsonderdelen en vaardigheden ondergebracht. Één lijn is gericht op zelfverdedigingsvaardigheden en de andere lijn op sparringsvaardigheden. In de  Thema-trainingen komen de diverse vaardigheden specifiek aan de orde. De vaardigheden versterken elkaar en vullen elkaar aan.

Hoofdlijn 1: Zelfverdediging 

   “All techniques in I.T.F.  Taekwon-Do have practical meaning” 

Dit gaat over het bruikbaar maken van onze “traditie” en technische I.T.F. syllabus. Hierbij streven we ernaar dat alle Taekwon-Do technieken (zoals beschreven in de ”Encyclopedia of Taekwon-Do” van gen. Choi. Hong Hi) een praktische, zelfverdediging-interpretatie en toepassing hebben. De technieken en principes waar we op terug grijpen komen vooral uit de Tul. De leer-cyclus  hierbij is als volgt:

 1. Leer de principes
 2. Leer de Tul
 3. Leer de toepassingen
 4. Identificeer de onderliggende principes, pas aan, varieer en drill
 5. Live ervaring: Sparring(sdrills) op Tul techniek gebaseerd

Hoofdlijn 2: Sparring

  “Developing our strong points”

Sparring is binnen I.T.F. Taekwon-Do goed ontwikkeld en eenvoudig te verbinden met zelfverdedigingsvaardigheden. 

Dit deel is gericht op dynamische, gevechtsvaardigheden zoals geleerd in sparringsvormen. Deze vaardigheden hebben vooral betrekking op het gevecht op middellange en lange afstand. Doorgaans zonder vastpakken. Het ontwikkelen van juiste Techniek, goede Timing en Tactiek (de 3 T’s) staat hierbij centraal.

Thema-trainingen

Twee Thema-trainingen zijn gericht zelfverdedigingsvaardigheden (1 en 2) en de andere twee op sparringsvaardigheden (3 en 4)

1. Tul en Toepassing. 

In deze trainingen komen de volgende stappen aan bod:

 1. Leer de principes
 2. Leer de Tul
 3. Leer de toepassingen 

2. Radix en Zelfverdediging 

In deze trainingen komen de volgende stappen aan bod:

 1. Identificeer de onderliggende principes, pas aan, varieer en drill
 2. Live ervaring: Sparring(sdrills) op Tul techniek gebaseerd

3. Matsogi en Drills

In deze Thematrainingen komt sparringsuitgangspunten aan bod, zoals het Stoplicht-model en een deel van de 3T’s (Techniek, Timing en basis Tactiek)

4. Fight Night

Ervaring opdoen met sparringsuitgangspunten, wedstrijdregels en sparring. Zwaartepunt ligt bij Timing, Tactiek en live sparren.

Verder

Naast de Thema-trainingen zijn er aantal groepgerichte trainingen. Te weten:

 1. De Algemene examentraining. Deze training is ter voorbereiding op examens. Alle examenonderdelen komen aan de orde. 
 2. Black Belt training. Een training specifiek gericht op de stof voor (hogere) dan-graden.
 3. Specials. Dit zijn incidentele trainingen die kunnen gaan over breken, springen, conditionering, theorie of andere Taekwondo-Do gerelateerde onderwerpen.