Klachtenregeling

Robert Boer Trainingen en Advies verzorgt jaarlijks een groot aantal cursussen en heeft daarin een jarenlange ervaring opgebouwd. Robert Boer Trainingen en Advies streeft ernaar zijn cursussen naar tevredenheid van de cursisten te organiseren. Toch kan het voorkomen dat een cursist een klacht heeft over een gevolgde cursus of over een procedure.U kunt een eventuele klacht desgewenst per telefoon of per e-mail aan Robert Boer Trainingen en Advies kenbaar maken.

Als u uw klacht per telefoon kenbaar wilt maken dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de desbetreffende cursuscoördinator, Robert Boer, mobiel telefoon nummer 06 110 180 77
Als u uw klacht per e-mail kenbaar wilt maken kunt u een mail sturen naar Robert Boer, via robertboer@lycos.com, met in de e-mail vermeld:
•Uw naam, adres en telefoonnummer.
•De titel en de datum van de cursus waar u een klacht over heeft.
•Beschrijving van de klacht.

Binnen één week na ontvangst van een klacht ontvangt de klager een bevestiging van ontvangst van de klacht en de mededeling dat de klacht in behandeling is genomen en wie de klacht zal afhandelen binnen drie weken na ontvangst.

Klachten en de wijze van afhandeling worden vertrouwelijk behandeld en geregistreerd en voor de duur van drie jaar bewaard.In geval de klacht niet naar tevredenheid van partijen kan worden opgelost is het mogelijk de klacht voor te leggen aan een onafhankelijke derde partij, te weten mr. Jan Douwes, waarbij het oordeel bindend is voor partijen.