Thomas Mann: Zelfbeheersing

Thomas Mann

“Krieg ist nichts als Drückebergerei vor den Aufgaben des Frieden”

 

vert.” oorlog is niets anders dan laffe uitvlucht voor het werk van de vrede”