Tenets

Het uiteindelijke doel van Taekwondo, volgens grondlegger Gen. Choi Hong Hi, is het ontwikkelen van de volgende eigenschappen:TKD.eedTKDPr1

 

“Ye Ui” Hoffelijkheid
“Yom Chi” Rechtschapenheid
“In Nae” Doorzettingsvermogen
“Guk Gi” Zelfbeheersing
“Baekjul Boolgool” Onoverwinnelijkheid van geest

 

 

Verklaring van de leerstellingen
Het succes of falen van Taekwon-Do training is grotendeels afhankelijk van de mate waarin men de leerstellingen in acht te neemt en in praktijk brengt. De leerstellingen zijn een gids voor alle serieuze studenten van de Taekwon-Do.

1. Hoffelijkheid (Ye Ui)

Studenten van Taekwon-Do moeten proberen om de volgende elementen van hoffelijkheid in praktijk te brengen om een nobel karakter te ontwikkelen en om de training op een ordelijke manier te laten verlopen:

 

1. het stimuleren van de geest van wederzijdse concessies
2. zich te schamen voor zijn gebreken en die van anderen te verachten
3. beleefd tegen elkaar te zijn
4. het besef van rechtvaardigheid en menselijkheid te stimuleren
5. onderscheid te maken tussen instructeur en student, senior en junior, oudere en jongere
6. zich te gedragen overeenkomstig de etiquette
7. andermans bezittingen te respecteren
8. Eerlijk en oprecht met zaken omgaan
9. bij twijfel geen geschenken aannemen of geven

 

2. Integriteit/ rechtschapenheid (Yom Chi)

 

In Taekwon-Do heeft de term integriteit een wat ruimere betekenis dan degene die men normaal zou aantreffen in de Dikke van Dale.

Men moet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad, en het geweten hebben zich schuldig te voelen na het maken van een fout. Hier volgen een aantal voorbeelden die blijk geven van een gebrek aan integriteit:

 

1. de instructeur die zichzelf en de kunst verkeerd presenteert aan zijn studenten door een gebrek aan kennis of onverschilligheid
2. de student die zichzelf verkeerd presenteert door breek-materialen voor een demonstratie te prepareren
3. de instructeur die slechte technieken verdoezelt met een luxueuze dojang en valse complimenten aan zijn studenten
4. de student die om een hogere graad vraagt aan zijn instructeur, of probeert deze te kopen
5. de student die hogerop wil komen om zijn ego te strelen of voor een machtsgevoel
6. de instructeur die lesgeeft en de kunst promoot om materieele redenen.
7. de student wiens daden niet overeenkomen met diens woorden
8. de student die zich schaamt om naar de mening van een junior te vragen

 

3. Doorzettingsvermogen (In Nae)

Er is een oud oosters gezegde dat luidt, ‘geduld leidt tot deugd of verdienste’, ‘men kan een vredig huis bouwen door 100 maal geduldig te zijn.’ Geluk en rijkdom zullen hoogstwaarschijnlijk ten deel vallen aan een geduldig persoon. Om iets te bereiken, het maakt niet uit of het een hogere graad is of de perfectionering van een techniek, moet men een doel stellen, en voortdurend doorzetten. Robert the Bruce leerde zijn lessen in doorzettingsvermogen van een eenvoudige spin. Het was zijn doorzettingsvermogen en vasthoudendheid die hem in staat stelden Schotland uiteindelijk te bevrijden in de veertiende eeuw. Een van de belangrijkste geheimen om een leider in Taekwon-Do te worden is het overwinnen van elk probleem door vasthoudendheid. Confusius zei, ‘Iemand die ongeduldig is met kleine dingen zal zelden succes behalen in belangrijke zaken.’

 

4. Zelfbeheersing (Guk Gi)

Deze grondregel is bijzonder belangrijk, zowel binnen als buiten de dojang, zowel in de manier waarop men zich gedraagt tijdens vrije sparring als in persoonlijke aangelegenheden. Verlies van zelfbeheersing kan in vrije sparring uitlopen op een ramp voor de student en zijn tegenstander. Het onvermogen te leven en te werken binnen de grenzen van eigen capaciteiten of omgeving is ook een gebrek aan zelfbeheersing.

Volgens Lao-Tzu is ‘de term kracht meer van toepassing op iemand die zichzelf overwint dan op iemand die een ander overwint.’

5.Onbedwingbare geest (Baekjool Boolgool)

‘Hier liggen 300 man, die hun plicht gedaan hebben,’ een eenvoudig grafschrift voor een van de meest heroische daden in de geschiedenis. Bij Thermoplylae, tegenover de overmacht van Xerxes toonden Leonidas en zijn 300 Spartanen de wereld de betekenis van een onbedwingbare geest. Deze toont zich wanneer een moedig persoon en zijn principes het opneemt tegen een overweldigende overmacht.

Een serieuze student van Taekwon-Do zal ten allen tijde bescheiden en eerlijk blijven. Wanneer geconfronteerd met onrecht zal hij dit strijdlustig aanpakken zonder enige angst of twijfel, met een onbedwingbare geest, zonder aanziens des persoon en hoe groot hun aantal ook moge zijn.

Confusius verklaarde, ‘Het is een daad van lafheid om onrecht niet aan de kaak te stellen.’

De geschiedenis laat zien dat degenen die hun dromen oprecht en met volharding najoegen met een onbedwingbare geest nooit faalden in het behalen van hun doelen.