Preview: Leider Sportieve Recreatie ITF-Nederland(LSR 2 en 3)

http://www.sportalliantie.nlHieronder informatie over de Opleiding LSR ITF-Nederland, een Sportleider-opleiding, die voor ITF-Nederland wordt ontwikkeld momenteel. Het streven is de opleiding te laten starten in najaar 2012. Ook BOOZ-mensen kunnen hier aan meedoen!!! Info bij Sabum Robert

“Wat hebben onder meer sportverenigingen, scholen, buurthuiswerk, kinderopvang, scouting, recreatiebedrijven en het gevangeniswezen met elkaar gemeen? Dat ze te maken hebben met sportieve recreatie. En dat ze steeds meer behoefte hebben aan recreatiesportleiders. Is zo’n functie iets voor (medewerkers binnen) uw organisatie of gemeente?”

Met het diploma Leider Sportieve Recreatie (LSR) op zak kunnen gediplomeerden in de sportieve recreatie alle kanten op. LSR-opleidingen zijn interessant voor iedereen die werkzaam is of wil zijn in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs of beroepsonderwijs, of studeert aan een ROC, Cios of ALO en voor aankomende sportleiders in het buurt- en welzijnswerk.Wat en hoe
De praktijkgerichte opleiding kent twee niveaus: 

  • LSR-2 Assistent recreatiesportleider (geen vooropleiding vereist en bestemd voor iedereen vanaf 16 jaar);
  • LSR-3 Zelfstandig recreatiesportleider (vooropleiding minimaal VMBO en bestemd voor deelnemers vanaf 18 jaar).

Een LSR-opleiding is gericht op het aanreiken van kennis en vaardigheden waardoor je op een verantwoorde, eigentijdse en stimulerende wijze leiding kunnen gaan geven aan groepen en/of individuele recreatieve sporters (kinderen, jongeren én volwassenen). In de opleiding staan talrijke pedagogische, didactische en organisatorische vaardigheden centraal over onderwerpen als: verantwoord leidinggeven, sport- en spelrepertoire, materialenkennis, organisatie van activiteiten en evenementen en het voorkomen van blessures en ongevallen (EHBSO).
Hierdoor zijn cursisten aan het eind van de opleiding in staat om recreatieve behoeften te signaleren bij de diverse doelgroepen en passende sport- en spelactiviteiten te organiseren.

Duur van de opleiding
De gemiddelde opleidingsduur van LSR-2 duurt is 10 weken en van LSR-3 20 weken. Dit is inclusief de beroepspraktijk waarin lessen worden gedraaid.