Nieuwe BOOZ-lesprogramma’s

De nieuwe les-programma’s zijn de meest complete en uitgebreidde BOOZ-programma sinds de start van onze school, in 1989.  
Tientallen programma’s en nog meer ideeën die er in de loop van de jaren zijn ontwikkeld hebben er een plaats in gevonden en zijn op elkaar afgestemd.

Woensdag 6 april zullen de trainingskaarten, die bij het programma horen, in de groepen voor het eerst worden gebruikt.
Allereerst bij de Senioren en als test. Na een korte introductie natuurlijk.

In de Jeugdgroepen gaan met Kids- en Jeugdgroepkaarten werken die door de docenten worden gebruikt.

Hieronder een voorbeeld van een kaart voor de 3e kup. Zoals je kunt zien staat alles compact en overzichtelijk bij elkaar.
En na wat uitleg is het dan ook makkelijk een overzicht te krijgen van de te trainen vaardigheden horend bij de graad.

bf31d383d8da4007b80d6bd2221c699a