Lerarentraining 24 januari 2010 te Utrecht

Van de site van ITF Nederland: www.itf-nederland.nl

In de gloednieuwe sportaccommodatie Nieuw Welgelegen te Utrecht – dit is ook de locatie waar de International Instructors Course in de maand november plaats – vond de eerste training voor alle leraren van I.T.F. Nederland plaats.

De CTO was verheugd over de opkomst daar zoveel leraren ondanks het slechte weer van de nacht daarvoor “acte de presente” gaven.

De training werd begonnen met de Tuls en werd op 3 niveaus de stof doorgenomen.

We hadden de topgroep van Sahyuns en Sabums (5de t/m 7de Dan) met als lesstof So-San t/m Tong- Il , de tweede groep met de 4e Danhouders en de laatste groep bestaande uit de 1ste, 2de en 3de Danhouders.

Het was opvallend dat het tijdsbestek kort leek maar dat levert tenminste genoeg gespreksstof voor de volgende keer.

Het tweede onderdeel had als titel “het ontwikkelen van een stijl-eigen zelfverdedigingvocabulaire” met als docent onze eigen Sabum Robert Boer. Bewonderenswaardig is de structuur die neergezet is en die door middel van de sheets aan de man/vrouw werd gebracht. De hosinsul diende als rode draad en als basis werden de Tuls gebruikt beginnende bij Chon-Ji . De methodiek bij de legenda was ook opmerkelijk omdat de kleuren van de Taekwon-Do graduaties werden gebruikt.

Daarna was het tijd voor de praktijk en die werd door velen als leerzaam, fijn en vooral het stoeien met elkaar als genot ervaren. De tijd was kort, wellicht een reden om aan dit onderdeel een vervolg te geven.

Het laatste onderdeel na de middagpauze werd ingevuld door Mark Reijnen, fysiotherapeut en bewegingswetenschapper, welke verschillende onderwerpen vanuit zijn professie op onze sport projecteerde. Natuurlijk kwamen onder andere de voor en tegen argumenten van het rekken aan de orde. Al met al kreeg het lerarencorps genoeg tips met als doel om toch het optimale uit de training en de Taekwon-Doins te halen.

Namens de CTO,

Kiet Tjon A Pauw
5de Dan

Foto’s hiervan elders op onze site onder: Foto’s