Idealen voor Taekwon-Do beoefenaars

  door Gen. Choi Hong Hi,

 

1. Door het ontwikkelen van een oprechte geest en een sterk lichaam zullen wij het zelfvertrouwen verkrijgen om altijd aan de kant van rechtvaardigheid te staan;

2. Wij zullen alle mensen verenigen in broederschap zonder te letten op religie, ras, nationale of ideologische begrenzingen;

3. Wij zullen ons wijden aan het bouwen van een vreedzame menselijke maatschappij waarin rechtvaardigheid, moraliteit, vertrouwen en humanisme zegevieren.