2 Stap Sparring – Ibo matsogi

Ibo matsogi betekent 2 stap-sparren. Het hoofddoel van deze manier van sparren is het aanleren van gecombineerde hand- en voettechnieken. De aanvaller gebruikt afwisselend handen en voeten. Het is vrij aan de aanvaller of hij de hand of de voet eerst gebruikt.

Net zoals bij de drie-stap-sparring zijn er twee manieren van oefenen:

 

a. De aanval vind alleen naar voren plaats en de verdediging naar achteren stappend

b. Beide, zowel de aanvaller als de verd­ediger stappen ofwel naar voren of naar achteren.

 

Noot: 1. De afstand tussen x en y is in principe hetzelfde als bij de drie-stap-sparring. Men mag echter variëren.

Noot 2. De aanvaller en verdediger nemen alvorens zij beginnen een “attentie houding” (Charyot Sogi) aan recht tegenover elkaar.

 

Kenmerkende procedure bij twee-stap-sparren:

1. Op het commando van “twee-stap-sparring gereed” (Ibo Matso­gi Junbi)

X: breng de rechter voet naar achteren en vorm een rechter L- stand terwijl een beschermend blok met de onderarm (Niunja so daebbi makgi) wordt uitgevoerd;

Y: neemt een paralelle gereedstand (Narani Junbi Sogi) aan door de linker voet de verplaatsen.

Zowel X als Y schreeuwen “Ya” wanneer zij gereed zijn.

2. Op het commando van “beginnen” (Sjijak) worden de technieken uitgevoerd

3. Op het commando “stop” (Haechyo) halen zowel X als Y de voet bij in de richting waaruit ze komen naar een parallelle gereedstand (Narani Junbi Sogi)