I.T.F.

De International Taekwondo Federation

BOOZ is lid van de ITF. Deze wereldwijde organisatie behartigt de belangen van het oorspronkelijke Taekwondo van grondlegger Gen. Choi Hong Hi. De ITF-Nederland organiseert voor haar leden wedstrijden, dangraad-examens, ITF-dagen, zomerkampen, cursussen en scholingen en houdt toezicht op Taekwondo in Nederland. Daarbij zijn ITF-leden tijdens Taekwondo-activiteiten verzekerd tegen schade en letsel.