“Do” in Taekwon-Do


GenChoiFounderTaekwon-Do is een krijgskunst en werd ontwikkeld door Generaal Choi Hong Hi in Korea. De naam werd aangenomen op 11 april 1955, door een commissie voorgezeten door generaal Choi Hong Hi.

Oorspronkelijk werd de naam geschreven in drie woorden: “Tae Kwon Do”.

Wat is de betekenis van de woorden “Tae”, “Kwon” en “Do” ‘?

De letterlijke vertaling door generaal Choi Hong Hi in de Encyclopedie van Taekwon-Do (volume 1, pagina 21),


* “Tae” staat voor springen of vliegen, schoppen of met de voet breken;
* “Kwon” duidt op de vuist – vooral op het stoten of met de hand of vuist vernietigen;
* “Do”: een “kunst” of “weg” – de juiste manier, bewandeld en geplaveid door heiligen en wijzen uit het verleden.

Daarom betekent“Taekwon-Do”, samen en letterlijk genomen, “de weg van de voet en de hand”. In de Encyclopedie van Taekwon-Do (volume 1, pagina 21), definieert generaal Choi  “Taekwon-Do” als de mentale training en de technieken van ongewapend gevecht voor zelfverdediging en gezondheid, waarbij de vakkundige toepassing van stoten, trappen, blokken en ontwijken met blote handen en voeten streeft naar de snelle vernietiging van de bewegende tegenstander of tegenstanders.

Sinds 1972 wordt de naam geschreven als volgt: “Taekwon-Do”. Generaal Choi heeft uitgelegd dat de wijziging is doorgevoerd om de behoefte aan evenwicht tussen fysieke (“tae” en “kwon”) en mentale training (“do”) tot z’n recht te laten komen.

Hoe heeft Taekwon-Do zich ontwikkeld?

Als een krijgskunst, was Taekwon-Do (TKD) oorspronkelijk bedoeld als:

* Een vorm van zelfverdediging;
* Een middel om gedrag te verbeteren en een betere samenleving op te bouwen.

In zijn laatste publicatie, “Guidebook for Moral Culture” een gids voor morele ontwikkeling, erkent generaal Choi de noodzaak voor evenveel focus op de “Do” als op de technieken in het onderwijs TKD. In dit boek, sprak hij de wens uit dat in de volgende generatie dit probleem wordt opgelost.

Hoe gaan we aan generaal Choi’s wens voldoen?

Om dit te doen, heb ik (GM Tran Trieu Quan) het voortouw genomen in de ITF om het volledige potentieel van de TKD te ontwikkelen door te focussen op alle vier de facetten van TKD:

* Taekwon-Do als sport;
* Taekwon-Do als een krijgskunst;
* Taekwon-Do als een manier van leven, en
* Taekwon-Do als een instrument voor sociale ontwikkeling.

Wat is de betekenis van het woord “Do”?

De term “Do” komt van het Chinese woord “Dao”, wat betekent “de weg”, “de weg”.

We zouden kunnen zeggen dat het leven van een persoon is als een weg die hij kan bereizen. Op deze weg, ontmoet hij verschillende uitdagingen en er zijn veel beslissingen te nemen. Met behulp van mentale training, met inbegrip van morele cultivering, hij kan zich identificeren met de beginselen die hem zullen begeleiden in zijn inspanningen en de kwaliteiten om positief gedrag te ontwikkelen. Dit zal hem of haar leiden naar het uiteindelijke doel van het leven, het revaren van geluk in het leven.


Is er een eenvoudige definitie van de “Do”?

We kunnen de “Do” definiëren als “de weg naar het worden van een beter mens en een gelukkiger leven.”

Wat is de rol van de “Master” in TKD?

choi_portrait2  Natuurlijk heeft een mens ook begeleiding nodig anders kan hij verdwalen. In de Chinese cultuur, werd de gids  “Si-Fu”genoemd, dat betekent “Meester”.
  Het is de rol van de Meester zijn studenten de juiste weg te tonen. Als
gids, heeft de Meester een grote verantwoordelijkheid. Deze verantwoordelijkheid wordt gedeeld met de TKD school, de onderwijs- of de    werkomgeving, en het gezins-milieu.
  De meester was zo belangrijk in de Chinese cultuur dat Confucius, een grote Chinese filosoof en leraar in de 5e eeuw voor Christus, de Meester
onder  de Koning plaatst, en zag als de Vader in de hiërarchie van gezag in de samenleving.
  Daarom is het
belangrijk om te begrijpen dat de rol van ITF TKD leraren niet beperkt is tot technische opleiding. De vorderingen en promotie moet ook worden gebaseerd op de toepassing van de filosofie, de principes en de eed in het ITF TKD.

Er is een oosters spreekwoord: “Het dier, dat  sterft laat de huid achter, maar de mens die sterft laat zijn naam achter.” Dat is de reden waarom ITF leraren zich moeten realiseren dat de zaken die zij nalaten voor hun en in studenten uiteindelijk een bijdrage moeten leveren in de samenleving, het uiteindelijke doel voor ITF leden.

Waar komt de “Do” vandaan?


Religieuze en filosofische denken uit India en China leidde de ontwikkeling van de gedragscode voor de vechtsport. Het bevat zaken als:

* Boeddha’s leer: Waarom lijden mensen ? Hoe ontwikkel je een geweten? Hoe dient men zich te gedragen in het leven?
* Confucius leer: Hoe te zijn? Hoe te handelen? Hoe leiding te geven?
* Lao Tz
u’s leer: Het Bestaan en het belang van het evenwicht tussen Ying en Yang; leidraad voor een morele cultuur.

Generaal Choi’s filosofie zoals verwoord in zijn Encyclopedie van Taekwon-Do en zijn gids voor morele cultivering laat ons zien dat hij sterk beïnvloed werd door Confucius, terwijl hij van de grondbeginselen van TKD en de Studenten Eed ontwikkelde.

Hoe kunnen we leren over de “Do”?

We moeten het doel van het leven begrijpen, dat is het zoeken naar geluk.
Om te beginnen moeten we zorgen voor de fundamentele menselijke behoeften: voedsel, kleding, onderdak en medische zorg. Echter, er is geen garantie dat het ons gelukkig zal maken, zelfs met overvloed aan geld of een hoge positie in de samenleving. Echt geluk is alleen mogelijk als je leeft in harmonie met jezelf en je omgeving, het vinden van innerlijke rust. Om dit te doen, moet je geloven in een systeem van waarden die u zullen helpen te onderscheiden van het verschil tussen goed en kwaad, recht en onrecht.

Er zijn twee interessante boeken die deze beginselen, die in overeenstemming zijn met de morele cultuur, gestimuleerd door TKD, verklaren., Ze zijn voor iedereen toegankelijk.

* “Ancient Wisdom, Modern World” van 14e Dalai Lama. Hij schreef dit boek in 1999 als het voorstel voor de ‘Code of Ethics’ voor het nieuwe millennium;
* “De kunst van het geluk” ook door de 14e Dalai Lama en Howard Cutler.

Hier zijn een aantal sleutelwoorden die hun zoektocht naar geluk weerspiegelen: waarheid, respect, nederigheid, vrijgevigheid, verdraagzaamheid, harmonie, evenwicht, vrede, rechtvaardigheid, vrijheid, mededogen.

Hoe kunnen we de “Do” leren ?

We hebben de filosofie en de instrumenten zoals ontwikkeld door onze stichter, generaal Choi Hong Hi. Nu moeten we de instrumenten aanpassen aan de tijd waarin we leven.

De basisbeginselen van de TKD – hoffelijkheid, integriteit, zelfbeheersing, doorzettingsvermogen en onbedwingbare geest – zijn de destillaat van universele waarden. We moeten ze stapgewijs leren, aangepast aan het niveau van de student  en beperkte interpretaties vermijden.

Hoffelijkheid

kan gedefinieerd worden als “verfijnde beleefdheid”. We kunnen beginnen door in het onderwijs van onze studenten wederzijds respect te tonen door te leren hoe om te buigen en hoe  te luisteren. We moeten onze studenten aanmoedigen om alles wat ze leren in hun dagelijks leven toe te passen. We kunnen de leerstelling van “beleefdheid” verder onderzoeken door hen te onderwijzen over vriendelijkheid en beleefdheid, bescheidenheid, dankbaarheid en vervolgens het belang van loyaliteit, gevolgd door hulpvaardigheid, vrijgevigheid en medeleven.

Natuurlijk is het essentieel dat de leerkracht altijd het goede voorbeeld geeft. We kunnen onze studenten niets leren  met:  ‘doe wat ik zeg, niet wat ik doe “. Met behulp van voorbeelden en het vertellen van anekdotes met betrekking tot filosofische en morele concepten kunnen we dit illustreren en helpen we onze studenten beter te begrijpen en te onthouden wat we hen onderwijzen.

We moeten niet vergeten om onze studenten te waarschuwen voor de gevaren van een verkeerde interpretatie. Bijvoorbeeld, “loyaliteit”, gedefinieerd als “dank aan een persoon, organisatie of zaak”, is een belangrijk onderdeel van “hoffelijkheid”. Echter, “blinde loyaliteit” kan echter leiden tot ontevredenheid. Daarom, als we getuige zijn van wat lijkt op een misbruik van loyaliteit, moeten we vertrouwen op onze waarde-systeem om ons te helpen een juiste beslissing over houding en acties te nemen. En natuurlijk moeten we altijd respectvol handelen.

Hier zijn een aantal belangrijke woorden en gedachten over de andere grondbeginselen van Taekwon-Do:

Integriteit
Wees eerlijk, respecteer de waarheid en vastgestelde regels, wees oprecht.

Zelfbeheersing
Wees kalm, controleer  uw emoties.
Nadenken over de gevolgen van je daden alvorens te handelen.
Confucius stelt voor om je tong zeven keer draaien alvorens te spreken en ” Doe een ander niet wat ge niet wilt dat U geschied”..

Doorzettingsvermogen
Voortdurend werken aan doelen in het leven.
Analysereer mislukkingen en maak aanpassingen om te slagen.
De structuur van Küp en Dan-Graden helpen om doorzettingsvermogen te ontwikkelen.
Wij bouwen het gevoel van eigenwaarde door cumulatie van kleine successen, aan kracht te winnen en het vermogen om te volharden.

Onbedwingbare geest
Opkomen voor de waarden en de zaken waarin je gelooft.
Vergeet niet dat rechtvaardigheid moed vereist in het leven.
Het ontwikkelen van een goede attitude in moeilijke situaties.

Om de integratie van de hierboven genoemde morele waarden van de TKD te garanderen, moeten we onszelf op gezette tijden evalueren  en bepalen hoe wij hebben voldaan aan elke leerstelling van TKD door te reflecteren over wat we gedaan hebben in een afgelopen periode. We moeten elke situatie analyseren en het verkeerde gedrag of houding voor de toekomst te corrigeren. Goede naleving van de principes van TKD moet onder de aandacht van anderen worden gebracht  aangezien de voorbeeld-functie van goed gedrag een positieve invloed op anderen kan hebben. Door gebruik te maken van deze aanpak, zullen we betere burgers worden en zullen we een bijdrage leveren aan de opbouw van een betere samenleving.

Conclusie

De filosofie van Taekwon-Do kan worden samengevat met behulp van de laatste twee verklaringen van de ITF Student’s eed af:

* Ik zal een voorvechter van rechtvaardigheid en vrijheid.
* Ik zal bouwen aan een betere en een meer vreedzame wereld.

Door het beoefenen van ITF TKD en leven in overeenstemming met de fundamentele waarden, worden we goede burgers en in staat zijn om te helpen een betere wereld te bouwen.
Ik vertrouw erop dat de bovenstaande uitleg  u allen zal overtuigen van het belang van het onderwijzen van de “Do”.
Ik geloof heel sterk dat, door het onderwijzen van de “Do”,  we onze missie
zullen volbrengen als de “gids” in het helpen van onze studenten om te leven naar hun eed en zich te ontwikkelen tot goede burgers die zullen helpen de samenleving waarin ze leven te verbeteren

Geschreven op Bathinda City, Punjab, noordelijk deel van India

11 april 2004MTranVancouverPhotoTTQfirm2
Grootmeester Trân Trieu Quan