Basis principes

Op technisch gebied, heeft Gen Choi een breed scala aan technieken gecreëerd die in bijna iedere situatie gebruikt kunnen worden. Ze zijn gebaseerd op de volgende principes: 

1. Alle bewegingen dienen te worden ontworpen om maximale kracht te produ­ceren in overeenstemming met wetenschappelijke formules en het principe van de kinetische energie.

2. De principes achter de technieken moeten zo duidelijk zijn dat zelfs iemand die onwetend met betrekking tot  Taekwon-Do in staat is een goede van een incorrecte beweging te onderscheiden.

3. De afstand en hoek van iedere beweging moet exact gedefinieerd zijn om een meer efficiënte aanval en verdediging te bewerkstelligen

4. Het doel en de methode van iedere beweging moeten duidelijk en simpel zijn om het onderwijs- en leerproces te ondersteunen.

5. Rationele onderwijsmethoden moeten worden ontwikkeld zo dat de voordelen van Taekwon-Do door een ieder kan worden genoten, jong en oud, man en vrouw.

6. Correcte ademhalingsmethoden moeten worden bedacht om de snelheid van elke beweging te verhogen en om vermoeidheid te voorkomen.

7. Aanvallen moeten tegen iedere vitale plek van het lichaam gemaakt kunnen worden en het moet mogelijk zijn om te verdedigen tegen alle varianten van aanvallen.

8. Elk aanvallend instrument moet duidelijk worden gedefinieerd en moet degelijk gebaseerd zijn op de structuur van het menselijk lichaam.

9. Elke beweging moet makkelijk uit te voeren zijn om de student in staat te stellen om Taekwon-Do als sport en recreatie op een plezierige manier te beleven.

10. Speciale aandacht moet worden besteed aan het bevorderen van een goede gezondheid en in het voorkomen van blessures.

11. Elke beweging moet harmonieus en ritmisch zijn zo dat Taekwon-Do esthetisch aangenaam is.

12. Elke beweging in een patroon moet de persoonlijkheid en het spirituele karakter uitdrukken van de persoon waar het patroon naar is genoemd.

 Het aanhangen deze basisprincipes maakt Taekwon-Do een krijgskunst, een esthetische kunst, een wetenschap en een sport.