Aandachtspunten in de tuls:

 

1. Het begin en eindpunt van een tul moeten gelijk zijn. Dit toont de precisie van de uitvoerder.

2. Een goede houding en juiste kijkrichting moeten worden gehanhaafd.

3. De spieren moeten gespannen of ontspannen zijn op de juiste kritische momenten.

4. De oefening moet op een ritmische manier worden uitgevoerd en zonder stijfheid.

5. De technieken moeten worden versneld of vertraagd naar gelang de instructies in de encyclopedie.

6. Iedere tul moet worden geperfectioneerd, alvorens men aan de volgende begint.

7. Leerlingen moeten het doel van de elke beweging kennen.

8. Leerlingen moeten iedere beweging realistisch uitvoeren.

9. Aanvals- en verdedigingstechnieken moeten gelijk worden verdeeld over linker en rechter handen en voeten.