5e ITF Kids Course in Utrecht

Vijftig deelnemers afkomstig uit Nederland, Duitsland, Denemarken en België en onze eigen boosabum Hossein, sabum Robert en Erik van der Veen hebben op zondag 16 juni de 5e ITF Kids Course in Utrecht gevolgd. De organisatie was in handen van Sahyun James Tjin-A-Ton in opdracht van I.T.F. Nederland. Normaal duurt de cursus twee dagen, maar in enkele landen, waaronder Nederland, werd de mogelijkheid geboden om een eendaagse versie van de cursus te volgen.

De hoeveelheid informatie die door cursusleider Philip Lear werd verteld, getoond en overgedragen was dan ook indrukwekkend. Het theoretische deel werd regelmatig onderbroken door praktische opdrachten. Op enthousiaste en vaak humoristische wijze gaf Philip vorm aan de theorie en kregen de deelnemers gerichte opdrachten of moesten ze zelf vorm geven aan een opdracht. De invulling hiervan was vaak creatief en origineel. In sommige gevallen waren de opdrachten al met succes in praktijk gebracht op de eigen scholen.

Dat het ITF KIds Program zeer doordacht in elkaar zit kwam duidelijk naar voren gedurende de cursus. Op verschillende niveaus is invulling gegeven aan de doelstellingen die het lesgeven aan drie tot vijfjarigen vereist. Naast de pedagogische en didactische kanten heeft het programma een duidelijke connectie met Taekwon-Do zelf. Hierdoor kunnen deelnemers aan het Kids Program naadloos doorstromen naar reguliere Taekwon-Do lessen.