Taekwon-Do Giants

Geplaatst op 02-11-2021.

Het Taekwon-Do Giants project komt voort uit het project “Martial Arts training voor kinderen met een motorische beperking”. Wij hebben hierover eerder een paar artikelen geschreven. Uit dit project is de opleiding voor de leraren van I.T.F. Nederland voortgekomen. Trekker van dit project is Boo-Sabum Mariska Janssen. Op de vraag aan haar wat het vervolg na de opleiding is, zegt ze: “Tijdens de opleiding zijn 9 docenten van I.T.F. Nederland opgeleid voor het verzorgen van Taekwon-Do trainingen voor kinderen met een motorische beperking. Deze leraren hebben afgelopen jaar voorbereidingen getroffen om de lessen voor deze doelgroep te gaan geven binnen hun eigen school vereniging.”

Concrete plannen
Helaas was het opstarten van nieuwe groepen erg moeilijk door de Covid-19 situatie. Toch hebben Erik van Veen (Groningen) en Manon de Rooij en Mariska Janssen (Boxmeer) inmiddels concrete plannen voor het starten van de Taekwon-Do Giants dit najaar. Zij hebben daarvoor ook subsidie ontvangen bij de plaatselijke gemeente. De naam Taekwon-Do Giants is gebaseerd op andere sportorganisaties voor mensen met een beperking. “Giants straalt kracht uit. We vinden het belangrijk dat juist de sterke kanten van deze doelgroep worden benadrukt en niet de beperking, daar past de naam Giants in onze ogen uitstekend bij.”, legt Mariska uit.
Beperkingen
In principe kunnen alle kinderen met een motorische beperking meedoen aan de lessen, ongeacht de onderliggende oorzaak. Daarbij wordt wel gesteld dat deze kinderen in de basis niet kunnen deelnemen aan reguliere sportlessen. Mariska: “Kinderen met een verstandelijke beperking kunnen in principe niet deelnemen aan de lessen, al hebben we gezegd dat voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking een uitzondering gemaakt kan worden, als zij goed in staat zijn instructies te volgen. Dit doen we omdat kinderen met een motorische beperking tegen andere dingen aanlopen dan kinderen met een verstandelijke beperking. Ze gaan vaak naar regulier onderwijs en zijn bijvoorbeeld prima in staat om de Taekwon-Do theorie, tuls etc. te oefenen. Dit is veel lastiger bij kinderen met een verstandelijke beperking. Hiervoor is natuurlijk ook al het Taekwon-Do Heroes initiatief.”
Subsidie
In zowel Groningen als Boxmeer is subsidie aangevraagd voor het starten van 2 groepen, met gemiddeld ongeveer 8 deelnemers per groep. “We zullen waarschijnlijk eerst met 1 groep starten en bij voldoende deelnemers komen er meer groepen bij. Ook de leraren van Taekwon-Do Nieuwegein, ITF Zwolle, en Twimyo hebben de opleiding gedaan en onderzoeken de mogelijkheden om te starten met de Giants. Wat betreft de toekomst hopen we dat het aanbieden van lessen voor mensen met een beperking steeds meer gaat voorkomen. Afhankelijk van de ervaringen en interesse is het wellicht mogelijk om een nieuwe opleiding te organiseren voor geïnteresseerden.”, aldus Mariska.
Aantal kinderen
Hoeveel kinderen kunnen jullie maximaal per les aan? Mariska: “We hebben nu het maximum gesteld op 10 kinderen per groep met 1 hoofdleraar en mogelijk een assistent. Echter is dit aantal ook afhankelijk van het aantal leraren wat voor de groep staat en de ruimte waarin gesport wordt.”
Belangstellenden
Als een I.T.F. Nederland school zegt, dat willen wij ook gaan doen, hoe kunnen ze dit in gang zetten? “Ze mogen altijd contact met me (contactgegevens van Boo-Sabum Mariska zijn bij het secretariaat en de Commissie Marketing en Communicatie bekend, red.) opnemen voor meer informatie over dit initiatief. Ik zou wel adviseren om eerst deze opleiding te volgen omdat lesgeven aan deze doelgroep wel wat aanpassingen in je lessen vereist, zoals veiligheid.” Als onderdeel van de opleiding vertelt bijvoorbeeld een revalidatiearts over de mogelijkheden en beperkingen van de doelgroep en waar er bij de verschillende soorten motorische beperkingen rekening mee dient te worden gehouden.
Gup graden
Werken jullie ook met Gup graden of is er een ander belonings- of ontwikkelingssysteem? “Dat is een goede vraag. We willen in principe Gup graden systeem hanteren, met daarin wel wat aanpassingen over de uitvoering van de technieken bijvoorbeeld. Maar dingen als theorie en het lopen/rollen van de juiste vormen zullen zeker getoetst worden.”

Hoe zit het dan als ze een bepaalde graad bereiken met volgen van een scheidsrechterscursus? “Over het volgen van de scheidsrechter cursus hebben we nog niet nagedacht, maar ik denk dat deze populatie prima kan deelnemen aan zo’n cursus en ook kan scheidsen op wedstrijden (behalve als mat scheidsrechter). Het zou zelfs heel mooi zijn om deze doelgroep actief te laten participeren op wedstrijden. In de vorm van aangepaste wedstrijdcategorieën, maar ook als scheidsrechter/coach.“
Reclame
“Wij hebben een nieuw logo ontwikkeld voor deze groep en we hebben een flyer voor de landelijke uitrol gemaakt. Deze flyer is verspreid naar relevante patiëntenorganisaties die de flyer op hun website hebben geplaatst. Daarnaast hebben we contact met de Esther Vergeer foundation, zij zetten sportpoli’s op in de universitair medische centra en brengen ons initiatief daar onder de aandacht. Verder hebben we ook lokaal reclame gemaakt door het benaderen van fysiotherapie praktijken, scholen voor aangepast onderwijs en door advertenties in de krant en op social media.”

Taekwon-Do Giants en Heroes
Binnen ITF Nederland wordt er naast Taekwon-Do Giants ook les gegeven aan de Taekwon-Do Heroes door sabum Randy Brouwer (Taekwondo-Do IN NAE DO KWAN), Boosabum Vincent Vrijsen (Taekwon-Do Team Vrijsen) en Boo-Sabum Lisanne Schoots (HwaRangdo). Voor meer informatie omtrent de Taekwon-Do Heroes zie www.taekwondo-heroes.nl.