Interview GM Weiler

Geplaatst op 06-01-2020.

This article is available in English | Dieser Artikel ist in deutscher Sprache verfügbar

I.T.F. Nederland stelde enkele vragen aan Grand Master Weiler over zijn presidentschap van de ITF.
U bent nu meer dan een half jaar President van de Internationale Taekwon-Do Federatie. Hoe zijn de afgelopen maanden voor u geweest wat betreft uw nieuwe baan?
“De tijd na de verkiezingen in Inzell was extreem arbeidsintensief, omdat wij verschillende vertragingen hebben opgelopen, die veroorzaakt zijn door de vele zaken die op
administratief gebied niet op orde waren. Bovendien hebben we ook een aantal dingen gedaan die belangrijk voor ons waren.”
Wat was uw visie en missie (plan) voordat u het ITF voorzitterschap heeft overgenomen?
“Tijdens mijn “verkiezingscampagne” heb ik mijn doelen bekendgemaakt. Deze zijn onder andere:

1. De ITF op alle continenten ontwikkelen.
Ik begon mijn werk in Afrika (Ethiopië) 12 jaar geleden. Dat was extreem moeilijk, omdat ik eerst alleen was en vanwege de arbeidsomstandigheden die niet kunnen worden vergeleken met die in Europa. Desondanks is het aantal leden snel gegroeid. Ethiopië heeft al meer dan 20.000 leden. Drie jaar geleden heb ik een team samengesteld, dat mij helpt en mij veel enthousiasme en energie geeft en dat het Afrika-project nu verder gaat leiden. We hebben nu 15 lidstaten en er is een grote kans om volgend jaar meer lidstaten erbij te krijgen.

Azië is het grootste continent, zowel wat betreft bevolkingsaantallen als landoppervlakte. Desondanks moet Azië worden onderverdeeld in cultuur, taal, mentaliteit, geschiedenis etc. Dat geldt ook voor de Centraal-Aziatische landen zoals Kazachstan, Kirgizië of Oezbekistan met het Midden-Oosten of de Golfregio, die bijna niets met elkaar gemeen hebben. Als je Zuidoost-Azië met deze regio’s vergelijkt, kom je ook totaal verschillende omstandigheden tegen. Om die reden is het logisch om ook hier een team samen te stellen, waarvan de leden bekend zijn met deze omstandigheden. Als we terugkijken in de geschiedenis van het Taekwon-Do, stellen wij vast dat er 4 landen uit Zuidoost-Azië zijn, die in 1966 aan de basis van de ITF stonden:

a. Korea
b. Maleisië
c. Singapore
d. Vietnam

De huidige situatie ziet er triest uit en daar wil ik verandering in aanbrengen. Korea, als het moederland van Taekwon-Do, moet lid zijn van onze Taekwon-Do-familie.
Soortgelijke omstandigheden als in Azië zijn er ook in Midden-Amerika en het Caribisch gebied. Het Caribisch gebied heeft op het gebied van cultuur of taal weinig
overeenkomsten met Noord-Amerika. Om die reden is ook hier een team nodig, die de omstandigheden goed kent.

2. Promoten van vrouwen.
Vechtsporten worden nog steeds gedomineerd door mannen. Vrouwen kunnen net zo goed hun bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de ITF en zijn op sommige gebieden beter. Het gaat dus niet om ‘quota vrouwen’ en omdat we voor het GAISF-lidmaatschap moeten bewijzen dat er vrouwen in het bestuur en in de commissies zitten! (De GAISF staat voor Global Association of International Sports Federations, red.) Het gaat er echter om dat vrouwen gelijk zijn, omdat ze net als mannen creatief en innovatief zijn, kritiek kunnen leveren en oplossingen kunnen aandragen, zelfvertrouwen hebben, voor een betere sfeer kunnen zorgen, goede communicatieve vaardigheden bezitten enz.

3. Om trainers te verbeteren:
We hebben een betere lerarenopleiding nodig die niet alleen gebaseerd is op de beheersing van de Taekwon-Do-techniek of de kennis van deze techniek. Tegenwoordig is het niet langer voldoende om Taekwon-Do-studenten les te geven of te coachen tijdens de wedstrijden. Coaches hebben basiskennis nodig op het gebied van de trainingstheorie,
anatomie en fysiologie, eerste hulp, sturing op het trainingsproces, trainingsplanning etc. Vooral als wij bedenken dat wij aan veel kinderen moeten lesgeven. In verschillende landen moeten trainers in het bezit zijn van een bewijs dat ze de vereiste kennis hebben en dan is het dragen van alleen de “zwarte band” niet voldoende.

4. Om de erfenis van generaal Choi Hong-Hi te behouden:
Tijden veranderen en vooruitgang is niet te stoppen. Je merkt het op alle terreinen in het leven. We moeten echter niet vergeten dat we leerlingen en opvolgers van Generaal Choi Hong Hi zijn (zoals dat ook in onze regels staat). Hij die de vechtsport Taekwon-Do heeft ontwikkeld, die we nu beoefenen en die hij aan ons gegeven heeft. Dit is niet alleen een uitdaging voor ons maar ook een verplichting. De wens van generaal Choi was dat het door hem ontwikkelde Taekwon-Do zijn originaliteit moet behouden en niet mag worden beïnvloed door andere vechtsporten van buitenaf. Taekwon-Do is meer dan alleen een wedstrijdsport. Onze ex-president Grandmaster Tran Trieu Quan bracht dit al naar voren: Taekwon-Do is een krijgskunst, een sport, een manier van leven en een middel om onze maatschappij te ontwikkelen – en dat mogen we nooit vergeten.

5. Bevorder teamwerk:
Het is belangrijk dat de raad van bestuur en commissies nauw samenwerken voor een betere dienstverlening aan onze leden. Alleen teamwerk leidt tot succes en ik zal dit punt bevorderen.

6. Lidmaatschap van een koepelorganisatie, b.v. GAISF:
Dit doel vereist hard werken en we hebben er de tijd voor nodig. We hebben ook de hulp van onze leden nodig! Aan enkele voorwaarden voor het aanvragen van het lidmaatschap voldoen wij al, bijvoorbeeld: vrouwen in de raad van bestuur, vrouwencommissie, coachcommissie, atletencommissie enzovoort. Andere doelen zijn te vinden in mijn ‘President’s Message’ .”

Wat heeft u tot nu toe bereikt? En welke plannen heeft u in gang gezet?
“1. We hebben voor het eerst vrouwen in de raad van bestuur
2. We hebben voor het eerst een vrouwencommissie.
3. We hebben andere belangrijke commissies opgericht (Coachcommissie, Atletencommissie, Business en Marketingcommissie enz.) om onze structuur en de
dienstverlening naar onze leden te verbeteren en omdat ze voor het aanvragen van het lidmaatschap bij de GAISF essentieel zijn.
4. We hebben nu in meer dan de helft van de commissies vrouwen vertegenwoordigd.
5. We zijn begonnen met het nieuwe project “Adapted Taekwon-Do” om trainers op te leiden om ze voor te bereiden en te ondersteunen bij het omgaan van mensen met lichamelijke of geestelijke problemen = inclusief of speciaal onderwijs. De respons tot nu toe is overweldigend.
6. We zijn begonnen met het verstrekken van informatie aan onze leden. Ook publicaties in het Russisch. En de Russisch sprekende landen zijn daar erg dankbaar voor.
7. We werken hard om ervoor te zorgen dat de ITF in Korea, het moederland van Taekwon-Do, voet aan de grond kan krijgen. Het evenement in april 2020 zou het startschot
er voor moeten zijn .

8. We zijn bezig onze papieren, documenten en financiën op orde te brengen om onze organisatie transparanter te maken..
9. Ik ben de afgelopen 6 maanden in Afrika, Azië, Midden- en Zuid-Amerika, het Caribisch gebied en Europa onderweg geweest. Ik was bij 51 bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit 41 landen om problemen te bespreken, ideeën en suggesties te ontvangen en om waar mogelijk rekening mee te houden.”
Wat kunnen we van u tussen nu en bijvoorbeeld een jaar verwachten?
“Verdere projecten die momenteel worden uitgevoerd, moeten worden gestart (bijv. de trainersopleiding moet worden verbeterd op basis van trainingsmethodiek, geneeskunde, pedagogiek etc., een Taekwon-Do App wordt ontwikkeld als platform voor onze leden om ervaringen uit te wisselen, voor informatie en diensten, er moeten competitieregels worden aangepast, etc.)”
Wat kunt u de Nederlandse Taekwon-Doins vertellen?
“Taekwon-Do in Nederland heeft een lange geschiedenis. I.T.F. Nederland was naar mijn mening altijd een sterke natie bij internationale wedstrijden, tenminste in de individuele disciplines. Ik ken veel van de hogere gegradueerde Masters persoonlijk en ik hoop dat de ervaring van de ouderen aan de jongeren wordt doorgegeven.”
Helaas is hij niet bekend met de lerarenopleiding van I.T.F. Nederland als ik Grand Master Weiler erom vraag. De lerarenopleiding komt overeen met de internationale ambities van de ITF en wordt ook door de Nederlandse overheid erkend.
I.T.F. Nederland wil groeien. Kunt u ons (ITF) hierbij helpen?
“Hulp hangt natuurlijk ook af van de doelen en ideeën van I.T.F. Nederland. Ik kan u het advies geven dat het werk over vele schouders verdeeld zou moeten worden
om de ervaren krachten te ontlasten en de volgende generatie er bij te betrekken. Zoals jullie misschien weten, was ik 18 jaar lang president van de ITF in Duitsland en vanuit deze ervaring kan ik zeggen dat je op tijd voor opvolging moet zorgen en ook functies moet overdragen. Voor nu en in de toekomst.”
U was meer dan een jaar geleden op de IIC in Amsterdam en een ruim half jaar geleden op de Do Course in Amsterdam. Wat maakte het meest indruk op u?
Hij antwoordt dat Amsterdam een dure stad is. 😊

Voor de IIC had ik graag een andere en betere indeling gehad, maar dat was zeker ook van de programmastructuur afhankelijk, Bijvoorbeeld: Het seminar eindigde op zaterdag om 16.00 uur en had best nog een uur langer mogen duren. De boottocht was te duur en er was niet genoeg ruimte. Het was ook extreem luid en fatsoenlijke communicatie was bijna onmogelijk. “De “Do” -cursus was zeer goed en professioneel georganiseerd en heeft ook bewezen erg belangrijk te zijn. Velen die ik heb gesproken waren zeer positief over de uitbreiding van het Do Seminar. Ik ben I.T.F. Nederland zeer dankbaar voor de organisatie en ondersteuning van het Seminar.”
Wanneer kunnen we u weer verwelkomen in Nederland ?
“Dat hangt af van mijn schema en het evenement in Nederland.”

I.T.F. Nederland bedankt Grand Master Weiler voor zijn antwoorden en wenst hem voor de komende jaren succes als President van de ITF.

Tot slot
Voor reacties of feedback op dit interview, graag mailen naar: communicatie@itf-nederland.nl.

Sabum Bernd Raue