Martial Arts training voor kinderen met motorische beperkingen

Geplaatst op 14-01-2019.

Eerder hebben wij gemeld dat Boosabum Mariska Janssen subsidie heeft ontvangen van het Johanna Kinderfonds voor haar project “Martial Arts training voor kinderen met motorische beperkingen”. Wij wilden hier graag meer over weten en interviewden haar over de invulling van dit project.  

Door Bernd Raue

ITF Nederland heeft al in 2016 aandacht gegeven aan jouw Revalidatie Programma voor kinderen met een motorische beperking. Je hebt nu de subsidie toegekend gekregen van het Johanna Kinderfonds. Welke successen heb je in de tussentijd nog meer behaald?

In 2016 heeft het Duchenne Parent Project een subsidie toegekend voor het uitvoeren van een pilot (soort proefstudie) bij jongens met Duchenne Spierdystrofie (een spierziekte). Binnen dit project willen we kijken naar de haalbaarheid en veiligheid van een martial arts programma speciaal ontwikkeld voor deze doelgroep. Inmiddels hebben we het programma getest op de Duchenne dag 2018 (zie foto’s) en op dit moment wordt het wetenschappelijk onderzoek voor dit project verder uitgewerkt. We willen in februari/maart starten met het geven van een training van drie maanden voor jongens met Duchenne Spierdystrofie. De aanvraag bij het Johanna Kinderfonds is om de doelgroep verder uit te bereiden, waarbij we hopen dat uiteindelijk alle kinderen met motorische (lichamelijke) beperkingen mee kunnen doen aan de trainingen. Daarnaast willen we de training ook langer aanbieden en aan nog meer kinderen en willen we kijken of de training het gewenste effect heeft. Het doel van de training is om kinderen zowel lichamelijk als mentaal weerbaarder te maken met een leuk trainingsprogramma waar iedereen aan kan meedoen!

In die tweeënhalf jaar na de publicatie op de website van ITF Nederland, heb je toen veel reacties gehad? En hebben de reacties jou geholpen in de verdere ontwikkeling van jouw programma? En zo ja, kun je er wat over vertellen?

Er zijn ontzettend veel leuke reacties binnen gekomen van mensen die het een mooi project vinden, zowel vanuit de martial arts wereld als vanuit de revalidatie wereld. Er lopen behoorlijk wat mensen rond die expertise hebben op dit gebied, welke ik ook zoveel mogelijk wil laten meedenken in het project. Samenwerken en leren van elkaars kwaliteiten is in mijn ogen erg belangrijk om dit project te laten slagen. Concreet heeft bijvoorbeeld Boosabum Erik van der Veen (Booz ITF Taekwon-Do) meegedacht over het programma tijdens een focusgroep die we hebben georganiseerd. Zijn ervaring met het Auti Taekwon-Do geeft belangrijke inzichten ook voor dit programma.

Wat ga je met de subsidie doen?

De subsidie wordt gebruikt voor het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek naar martial arts voor kinderen met een motorische beperking. Hierbij willen we ruim 50 kinderen een half jaar lang een speciaal aangepaste martial arts training geven. Als het programma effectief is gaan we ook de mogelijkheden bekijken om leraren door heel Nederland op te leiden voor het geven van dit programma, zodat zoveel mogelijk kinderen gebruik kunnen maken van de lessen. 

Wat kunnen de scholen die bij ITF Nederland zijn aangesloten van jouw ervaringen leren? Zou jij de opgedane ervaringen met de aangesloten ITF scholen ook kunnen delen?

De resultaten van het onderzoek zullen voor iedereen beschikbaar worden gemaakt. Wanneer de veiligheid en haalbaarheid van het programma is aangetoond willen we ook een lerarenmodule ontwikkelen om docenten van ITF Nederland die interesse hebben om les te geven aan deze doelgroep handvatten te geven om een eigen groep te starten. Hierbij staat veiligheid voorop. Ik hoop dat mijn ervaringen andere leraren kunnen enthousiasmeren om ook met deze doelgroep te gaan werken, zodat de training voor zoveel mogelijk kinderen toegankelijk wordt.

We lazen ook dat je in Ierland met een vergelijkbaar project bezig bent, hoe staat het daarmee? 

Ik ben niet betrokken bij het project in Ierland, dat staat volledig los van dit programma. Ik wil echter wel proberen om in contact te komen met deze groep om onze krachten te bundelen.

Wat kunnen wij nog meer van jou verwachten? Welke toekomstplannen heb je nog meer?

Ik zou in de toekomst graag verder willen gaan met het ontwikkelen van revalidatieprogramma’s gebaseerd op martial arts. Ik geloof dat vele mensen met een aandoening baat kunnen hebben bij martial arts training, zowel op lichamelijk als mentaal niveau. Naast het programma voor kinderen zou ik me ook wat meer op volwassenen met een beperking en ouderen willen gaan richten. Het lijkt me fantastisch om een eigen trainingslocatie te hebben waar ook docenten opgeleid kunnen worden, zodat de programma’s door heel Nederland en misschien zelfs daarbuiten beschikbaar worden. Daarnaast wil ik de effectiviteit van de programma’s wetenschappelijk blijven aantonen.  

Heb je ook vragen of heb je interesse, neem dan contact op met Boosabum Mariska Janssen, contactgegevens kun je opvragen via: communicatie@itf-nederland.nl.

Lees hieronder het persbericht van het Johanna Kinderfonds.

Martial arts training voor kinderen met motorische beperkingen

In Nederland leven ruim 13.000 kinderen met een motorisch beperking. Sportmogelijkheden voor deze kinderen zijn erg beperkt. Daarnaast zijn de meeste sportlessen alleen gericht op fysieke aspecten, maar blijven belangrijke psychosociale aspecten achter. In dit project willen we daarom graag een sportprogramma ontwikkelen dat aandacht besteedt aan zowel de fysieke als psychosociale ontwikkeling van jongeren met een motorische beperking. Plezier staat hierbij voorop!

Trainingen die beide aspecten bevatten bestaan al in de vorm van martial arts (verdedigingskunsten zoals karate, judo en taekwon-do). Tijdens martial arts lessen worden fysieke aspecten als kracht, lenigheid, coördinatie en balans getraind, maar er is ook veel aandacht voor psychosociale aspecten zoals zelfbeeld, zelfvertrouwen en weerbaarheid. Wij denken dat martial arts daarom een ideale basis zijn voor een sportprogramma gericht op zowel fysieke als psychosociale aspecten. Echter kunnen reguliere martial arts trainingen niet zomaar toegankelijk gemaakt worden voor jongeren met een motorische beperking. Het is belangrijk om te kijken welke oefeningen wel en niet haalbaar zijn en of alle oefeningen veilig zijn. Daarom willen we in samenwerking met medische-, onderwijs-, en martial arts experts en ervaringsdeskundigen (ouder en jongere) een aangepast sportprogramma ontwikkelen.

Inmiddels is de eerste stap richting een aangepast martial arts programma genomen voor een eerste doelgroep, jongens met Duchenne spierdystrofie. Er is op basis van een focus groep en gesprekken met diverse experts een aangepast martial arts programma ontwikkeld en dit programma is succesvol getest tijdens de Duchenne Dag 2018. Binnenkort zal als vervolg hierop een pilot studie worden gestart waarin we kijken of dit aangepaste programma haalbaar en effectief is bij jongeren met Duchenne spierdystrofie. Echter zouden we dit martial arts programma graag breder willen toepassen, voor een grote groep kinderen en jongeren met chronische motorische beperkingen.

Daarom is de aanvraag bij het Johanna Kinderfonds gericht op 1) het breder toepasbaar maken van martial arts programma’s voor kinderen/jongeren met chronisch motorische beperkingen, 2) het onderzoeken van de effectiviteit van het nieuwe martial arts programma in een grote groep jongeren met chronische motorische beperkingen (100 kinderen en jongeren) en 3) het uitvoeren van eventuele aanpassingen voor optimalisering van het programma. Uiteindelijk is het doel om kinderen die kennis hebben gemaakt met martial arts trainingen te laten doorstromen in reguliere martial arts klassen. Door samenwerking met de sportbond ‘ITF Nederland’ wordt gekeken naar de mogelijkheden om dit programma ook op grotere schaal te implementeren.