ITF Convention 2017

Geplaatst op 07-03-2017.

We kunnen terugkijken op vijf geweldige dagen vol inspirerende discussies, trainingen van vele vooraanstaande ITF’ers en gezelligheid met oude en nieuwe vrienden. Het “ITF-gevoel” gloeide in volle glorie!

Van 1 t/m 5 maart 2017 vond de derde ITF Convention plaats in Benidorm, Spanje. De organisatie had een goed gevuld programma opgesteld, waarin deze unieke kans – vijf dagen de tijd, meer dan 100 (Grand)masters en instructeurs vanuit de hele wereld bij elkaar, inclusief hun kennis, ideeën en enthousiasme – optimaal werd benut.

I.T.F. Nederland was vertegenwoordigd door het voltallige bestuur (Sabums Robert Boer, Wouter Meijer en Boosabum Jair Stenhuijs), Masters James Tjin-A-Ton, Coos van den Heuvel en Wijnand Tapilatu en Opleidingscommissie ITS-lid, Sabum Patrick den Hoed.

Er was aandacht voor zakelijke thema’s als ledenwerving- en behoud, uitgelicht door o.a. Master Per Andresen van de Noorse ITF, die enorme successen boekt met haar bonds-breed gedragen visie op Taekwon-Do als middel om “champions in life” te creëren, een goed doordachte organisatiestructuur en “evidence-based management”.

Tijdens de discussie onder leiding van GM Pablo Trajtenberg (ITF President) over de toekomst van de ITF, kwamen veel van die succeselementen terug, hetzij in verschillende vormen.

De degelijkheid van de pedagogisch-didactische principes achter die verschillende ideeën en manieren van aanpak werden verder onderbouwd door onderzoek van sportwetenschapper Fede Carreres en de workshops van de “DO Committee”, die inging op het ontwikkelen van de “moral culture” in de dojang: dé kern van waar wij mee bezig zijn in Taekwon-Do.

De “DO Committee”, bemand door Dr. Janel Gauthier (psycholoog), Master Juliet Tran, Mark Banicevich en Andreu Martinez, zal binnenkort starten met zgn. “International DO Course”, een tweedaagse cursus bomvol fantastische oefeningen waarin het onderwijzen van de DO centraal staat.

ITF Taekwon-Do als middel om de maatschappij iets beter te maken kwam daarnaast als thema aan bod bij de presentatie over het Harmony programma, dat zich richt op ouderen die met ITF Taekwon-Do willen beginnen. Eenzaamheid is op hogere leeftijd een significante factor in het levensgenot. Het betrekken van deze doelgroep in het maatschappelijk verkeer is daarom een essentieel uitgangspunt van het Harmony programma, los van al de fysieke en cognitieve voordelen die het oplevert voor de deelnemers.

Net zoals in onze lerarenopleiding, werd door GM Paul Weiler ingegaan op het belang van kennis van het menselijk lichaam om kunstheupen, versleten knieën en ander fysiek ongemak te voorkomen. GM Wim Bos benadrukte dit nogmaals tijdens zijn enerverende strandtraining, waarin hij o.a. ook aanstipte dat je creatief moet zijn met toepassingen van de Taekwon-Do technieken. Hij eindigde met een gepassioneerd en hartgrondig betoog over Taekwon-Do leven en beleven – en een hele, hele frisse zeeduik!

In een mini-IIC werden we door GM’s Hector Marano en Ung Kim Lan onder handen genomen. Uiteraard werd er flink “getuld”, maar er werd vooral dieper ingegaan op het “waarom” achter de Tul technieken.

Tijdens de discussie over de rol van de examinator lichtte GM Wim Bos zijn benadering van examineren toe en de functie die examens hebben in zijn club. Het spectrum ging van “keiharde standaard” tot “iedereen moet slagen” – elk vanuit een eigen visie. Het examen als momentopname of als stap in een proces? Wil je verliezers creëren, of winnaars?

GM Javier Dacak behandelde in aansluiting hierop het door hem opgestelde examenprotocol wat de ITF wil gebruiken om landelijke organisaties handvatten te bieden om de wijze van examineren te standaardiseren.

Op zondagochtend kwamen ITF RadiX-mannen Sabums Robert Boer en Roy Rolstad aan bod. Vanuit de “simpele” technieken uit Chon-Ji werden close combat principes achter onze Tuls uitgelicht. Er gingen heel wat ogen open in de zaal! ITF President Pablo Trajtenberg sprak zijn waardering voor de RadiX-sessie persoonlijk uit en was blij dat er nu binnen ons systeem eindelijk op een gedegen manier werd nagedacht over het gevecht op de korte en middellange afstand.

De laatste spreker was Sabum Adrian Byrne uit Ierland. De Ierse ITF bond ITA werd zo’n 10 jaar geleden uit overheidswege gedwongen te veranderen om hun bestaansrecht te redden. Er is toen zwaar geïnvesteerd in het opzetten en standaardiseren van gecertificeerde opleidingen voor instructeurs – zeer vergelijkbaar met onze A- en Z-ITS opleidingen. Zo werd langzaamaan de kwaliteit in elke Dojang, jaar na jaar, omhoog gebracht. Ook al ging niet 100% van de bestaande leden mee: dit resulteerde in enorme groei, zowel kwalitatief als kwantitatief, ongelooflijk veel EK en WK-medailles, maar vooral meer eenheid binnen de bond: de “eilandjes” zijn verdwenen en er is een sterke cultuur van kennis delen.

Als I.T.F. Nederland zagen we in de afgelopen dagen internationaal dezelfde lijn terug die ook in ons beleid gevoerd wordt: inzetten op het faciliteren en versterken van onze instructeurs door middel van opleiding en morele ontwikkeling als “unique selling point” van ITF Taekwon-Do.

Hoe essentieel de DO is in ITF Taekwon-Do, werd mooi geformuleerd door Master Juliet Tran. Vraag jezelf af hoe vaak je je op straat hebt moeten verdedigen tegen fysiek geweld? De meeste mensen zullen deze vraag met “nooit” beantwoorden. Vraag jezelf nu eens af hoe vaak je je moreel besef hebt aangesproken? Waarschijnlijk dagelijks…

De DO máákt Taekwon-Do een Martial Art. Zonder zwaarwegende morele component en aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid, is het onverantwoordelijk om een legioen van mensen te leren hun lichaam als wapen te gebruiken. De DO is hoe wij bouwen aan die vreedzame wereld. De DO maakt ons ITF Taekwon-Doin een hechte, wereldomvattende familie.

Tijdens het grote diner op zaterdagavond werd Master Per Andresen in het zonnetje gezet door de organisatie – en geheel terecht: dit was de beste conventie tot op heden (waar je bij had moeten zijn!).